Gå vidare för att ladda upp eventuella bilagor och betala återinskrivningsavgiften.