Ansökan om bibliotekskort

 

Låntagarens personuppgifter registreras i bibliotekets användarregister. En registerbeskrivning har upprättats för låntagarregistret i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999). Låntagare har rätt att granska sina uppgifter i låntagarregistret. Personens identitet kontrolleras vid utlämnandet av uppgifterna. Biblioteket lämnar inte ut person- eller låneuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999).

 

Personuppgifter

Statistikuppgifter

Godkännande av bibliotekets låneregler

- Som låntagare vid Svenska handelshögskolans bibliotek förutsätts du känna till bibliotekets regler och förbinder dig att följa dem vid mottagandet av lånekort.

- Varje lån skall registreras via låneautomaten.

- Material som biblioteket inte lånar ut får användas fritt i biblioteket.

- Låntagaren är ansvarig för det material som registrerats i hans/hennes namn.

- Låntagaren får inte låna bibliotekets material vidare till någon annan person.

- Biblioteket bör genast informeras om förlorat lånekort och adressförändring.

- Lånetiderna för bibliotekets material är:
     Monografier (ej kursböcker) 28 dagar
     Seriepublikationer 28 dagar
     Kursböcker 7 dagar
     Kursböcker (läsesalsexemplar) nattlån/veckoslutslån
     Avhandlingar ej hemlån
     Tidskrifter och tidningar ej hemlån
     Referensmaterial (t.ex. lexikon) ej hemlån

- Lån skall återlämnas eller förnyas senast på förfallodagen.

- Låntagaren kan själv förnya en utlånad publikation via bibliotekskatalogen Hanna.

- Förseningsavgiften är 0,70 euro/dag/kursbok. Övrigt material 0,50 euro/dag/bok.

- Låntagare som inte har returnerat natt- eller veckoslutslån före kl. 10.00 följande vardag krävs på 15 euro.

- Låntagare som har fått 10 euro eller mera i förseningsavgifter försätts i låneförbud.

- Låntagaren är skyldig att ersätta oreturnerat eller skadat material.

- Högskolan anlitar indrivningsbyrån Intrum Justitia för obetalda fakturor.

- Låntagaren kan själv reservera en utlånad publikation via bibliotekskatalogen Hanna.

- Att reservera en bok kostar 1 euro.

- Låntagaren ansvarar för att reserveringar som inte längre är aktuella annulleras.

- Oavhämtad reservering kostar ytterligare 1 euro.

- Veckoslutslån kan reserveras enbart på biblioteket.

- Material som biblioteket inte har kan förmedlas som fjärrlån mot en avgift.

- Bibliotekets material är stöldmärkt.

- Biblioteket har rätt att be kunder som stör andras arbete att avlägsna sig.

Skicka